Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån. Kalkningsverksamhet i Jönköpings län. Måluppfyllelse och effekter 2002-2004

Författare
Eva Hallgren Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2006 Sverige 217
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2006 Sverige, Jönköping 215 sidor.