Kalkningar i Gislaveds kommun 1998-2003 Del 2, Måluppfyllelse och effekter, en rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län

Författare
Katarina Zeipel
(Författare: Katarina Zeipel, Ingela Tärnåsen och Marie Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005 Sverige, Jönköping S. 180-267