Kalkningar i Habo och Mullsjö kommuner 1998-2002 - måluppfyllelse och effekter

Författare
Katarina Zeipel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. 2004 Sverige, Jönköping 128 sidor.
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2004 Sverige 135