Kalkningsverksamheten i Jönköpings kommun - måluppfyllelse och effekter

Författare
Yvonne Liliegren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Jönköpings län 1997 Sverige, Jönköping 57 sidor.