Kalksten och alunskiffer - bruken i Degerhamn under 300 år

Författare
Lena Arén
(Text: Lena Arén, kulturkonsult.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Södra Möckleby hembygdsförening, Åkessons Tryckeri - Carlshamns Tryck & Media AB 2022 Sverige, Södra Möckleby, Emmaboda 23 sidor illustrationer, karta 24 cm
Vidareutveckla geologisk trädgård (projekt 2008 Sverige, Sverige 23 sidor.