Kalmar-Torsås järnväg - med Ljungbyholm-Karlslunda järnväg

Författare
Björn Edman
(Björn Edman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trafik-nostalgiska förlaget, Modintryckoffset 2012 Sverige, Stockholm, Stockholm 144 sidor. ill. 23 x 26 cm 978-91-86275-64-8