Kammarens jurister - kammarrätten 1695-1995

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å Modéer & Christian Häthén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nerenius & Santérus, Norstedt 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm 228 sidor. ill. (vissa i färg), faks., tab. 25 cm