Kamp uden vaaben - ikke-vold som kampmiddel mod krig og undertrykkelse

Författare
Karl Ehrlich
(Af Karl Ehrlich, Niels Lindberg, Gammelgaard Jacobsen)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Munksgaard 1937 Danmark, København 213 sidor.