Kampen om Ravensley

Författare
Constance Heaven
(Constance Heaven övers.: Louise Burger)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1984 Sverige, Stockholm 288 sidor. 22 cm 91-32-31083-8