Kampen om dollars - skildringar ur nutida Amerikaliv : med kartor och talrika illustrationer

Författare
Nils Hydén
(Einar Lind.)
Genre
Romaner, Äventyrsskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nord. bokförl., Sv. boktr.-a.b. 1909 Sverige, Stockholm, Stockholm iv, 478 sidor.