Kampen om kärnämnet - om argumentationen för, och synen på, historieundervisningen i gymnasieskolan

Författare
Mats Hellstenius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitet 2011 Sverige, Lund 149 sidor. 978-91-633-8023-5