Kan du det här, Röd bok - frågor och svar

Författare
Lennart Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsförl. 1992 Sverige, Stockholm, Ungern 63 sidor. ill.