Samlade arbeten Bd 4, Kan ej Kungarne på Salamis

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1941 Sverige, Stockholm 280 sidor.
Schildt 1931 Sverige, Stockholm 280 sidor.
Världslitteraturen 1928 Sverige, Malmö 320 sidor.
Beijer 1903 Sverige, Stockholm 64 sidor.
Edlund 1901 Finland, Helsingfors [6], 290 sidor.
Sederholm 1864 Finland, Helsingfors 246 sidor.
1863 Danmark, København
Lindh 1863 Sverige, Örebro 100 sidor.
Lindh 1862 Sverige, Örebro 100 sidor.
Sederholm 1862 Finland, Helsingfors 109 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan