Kan extensions in enriched category theory

Författare
E.J. Dubuc
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer 1970 Tyskland, Berlin
Springer Berlin Heidelberg 1970 Utgivningsland okänt / Ej specificerat