Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön?

Författare
Aroha Miller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Havsmiljöinstitutet 2012 Sverige, Göteborg 11