Kan ord ge regn - dikter

Författare
Gunnar Eriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1955 Sverige, Stockholm 64 sidor.