Kanal - Journalistik, reklam Lärarhandledning

Författare
Daniel Hemberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2012 Sverige 31.7 cm 978-91-523-1580-4