Kanal 1 & 2 - journalistik, reklam och information

Författare
Daniel Hemberg
(Daniel Hemberg, Anneli Önneby.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma utbildning 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 325 sidor. ill 25 cm 978-91-523-1579-8
Bonnier Utbildning 2011 Sverige, Lund, Lettland 396 sidor. ill. 25 cm 978-91-523-0352-8