Kanelbiten

Författare
Lars Ahlin
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio 2004 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 53 sidor.
Dalateatern 1995 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Falun 62 sidor.
Alba, Rahm 1978 Sverige, Stockholm, Lund 235 sidor. 21 cm
Litteraturfrämjandet, Nya Ronzo 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 277 sidor. 22 cm
Tiden 1961 Sverige, Stockholm 235 sidor.
Tiden, Rydahl 1953 Sverige, Stockholm, Stockholm 275 sidor.