Kangaroo & Co 8, Classbook

Komplett läromedel i engelska för grundskolans senare del, som ger stor flexibilitet i blandade klasser.I Classbook ingår förutom autentisk texter och ordlistor även rikliga illustrationer i färg, en uppslagdel med realia samt ett avsnitt till eleven om språkinlärning..Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Eva Hedencrona
(Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur/Corona 2004 Sverige, Lund, Danmark 149 sidor. ill. (vissa i färg) 23 cm 1 ljudkassett
Corona, Berling Skog Cop. 2000 Sverige, Malmö, Trelleborg 149 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 25 cm