Kangaroo & Co 8, Home reader

Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Eva Hedencrona
(Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2007 Sverige, Lund 80 sidor. : ill. 25 cm 978-91-44-04864-2
Corona 2001 Sverige, Malmö 80 sidor. : ill. 24 cm 91-564-0502-2