Kaninsyndromet i nutida skånsk universitetsbyråkrati - dokumentation av första decenniets handläggning av ett till synes enkelt ärende rörande lokalbyte m.m

Författare
(Marie Månsson (red.))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penelope 1986 Sverige, Lund 324 sidor. 970790-2-2 (Invalid)