Kanonsalut och vaggor - kungliga födslar och dop

Författare
Lena Rangström
(Lena Rangström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren, Atlantis, Elanders Fälth & Hässler 2012 Sverige, Stockholm, Falköping 175 sidor. ill. 25 cm 978-91-7353-558-8, 978-91-87594-39-7