Kansojen historia Jatko-osa 4 Osa 14, Oma vuosisatamme - kansojen elämä ja sivistys

Författare
Carl Grimberg
(Kirjoittaneet: Ragnar Svanström, Chr. A.R. Christensen suomennos: Eero Ahmavaara)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1959 Finland, Porvoo 610 sidor. : ill.