Kansojen museo - etnografisen museon perustamistyöryhmän mietintö = Folkens museum : betänkande av Arbetsgruppen för inrättande av ett etnografiskt museum

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Finland, Helsinki 76 sidor. 951-47-4901-4