Kantat vid Svenska kyrkan i Paris invigning

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1913 Sverige, Uppsala