Kantat vid Trosa lands kyrkas återinvigning den 25 januari 1931 - Musiken komponerad av Josef Hedar

Författare
Johan Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1931 Sverige, Trosa