Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö - ehdotus kuntien kantokykyluokitukseksi 1982 = Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Finland, Helsinki 132 sidor. 951-46-4293-7