Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande?

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Finland, Helsingfors 112 sidor.
1971 Finland, Helsingfors 103 sidor.
1969 Finland, Helsingfors 135 sidor.