Kapacitetsberäkningar av signalreglerade fyrvägskorsningar - jämförelse mellan olika beräkningsmetoder

Författare
Stig Gustavsson
(Stig Gustavsson, Bengt Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Lund 52 sidor. + bil.