Kapital för landsbygdsföretagare - en förstudie

Författare
Leif Berndtsson
(Författare: Leif Berndtsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2003 Sverige, Stockholm 38 sidor.