Kapitalen B. 3 D. 3 D. 4 D. 5, Den kapitalistiske produksjonsprosess som helhet

Författare
Karl Marx
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1939 Norge, Oslo 168 sidor.