Kapten Nemos Nautilus

Författare
Claes Wahlöö
(Claes Wahlöö ritningar: Claes Wahlöö.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Domus propria, Claes Wahlöö 2009 Sverige, Lund 103 sidor. ill. 978-91-633-4248-6