Karakterisering av aktuell mineralfiberexponering bland svenska trähusindustriarbetare - AMFO 1431

Författare
Per Gustavsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yrkesmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset 1990 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 16 sidor., 20 ref.