Karakterisering av partikelfraktionerat skogsindustriellt avloppsvatten

Författare
Margaretha Adolfsson-Erici
(Margaretha Adolfsson-Erici, Susanne Zakrisson och Amelie Kierkegaard.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 1991 Sverige, Solna 23 sidor.