Karbennings ödekyrkogård - skydd och vård av fast fornlämning : fornlämning Karbenning 37:1, Karbenningby S:5 (skifte 1), Karbennings socken, Norberg kommun, Västmanlands län, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2012 Sverige, Västerås 7 sidor. 978-91-7453-201-2