Karbennings klockargård eller "Amandahuset" - byggnadshistorik och rapport om upprustningen 2003-2004 : antikvarisk kontroll : Karbennings klockargård 1:1, Karbennings socken, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2005 Sverige, Västerås 19 sidor. ill. (huvudsakligen i färg)