Karl Barth and the Christian message

Författare
Colin Brown
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wipf and Stock 1998 Sverige, Eugene, Or 163 sidor. 1-57910-204-2