Karl IX:s-troféer i samtida bild

Författare
Åke Meyerson
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren 1937 Sverige, Stockholm s. 61-64 : ill. 2 pl.-s.