Karl Oskar Egon Olausson - ett vänporträtt

Författare
Britt Marie Hansson
(Britt Marie Hansson, text Roland Johansson, bilder.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gärdslövs byalag, Lindskogs grafiska 2007 Sverige, Malmö, Rydsgård 21 sidor. ill. 978-91-633-1221-2