Karl XI:s karusell 1672

Författare
Lena Rangström
(Lena Rangström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren, Kuritr. 1995 Sverige, Stockholm, Katrineholm 120 sidor. ill. (vissa i färg) 21 cm
Stockholms univ., Konstvetenskapliga inst. 1994 Sverige, Stockholm 57 sidor. : ill.