Karlchen igraet i utjitsja - rasskazy, pesni, stichi, zagadki, fokusy, podelki i retsenty na kazjdyj denʹ

Originaltitel
Karlchen für jeden Tag : zum Singen und Machen, Feiern und Lachen
Författare
Rotraut Susanne. Berner
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Melik-Pasjaev 2016 Ryssland, Moskva 95 sider ill. i farver. 978-5-9907700-8-9