Karlebo handbok

Författare
(Redaktion: Stefan Björklund, Göran Gustafsson, Lennart Hågeryd, Bengt Rundqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2015 Sverige, Stockholm, Kina 1143 sidor. ill. 25 cm 978-91-47-11500-6