Karlsborgsbanan och järnvägen i Skövde

Författare
Svante Forsæus
(Svante Forsæus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stenvall, Elander 2007 Sverige, Malmö, Malmö 144 sidor. ill., kartor, tab. 21 x 22 cm 978-91-7266-168-4