Karlskrona: Trossö - råd och riktlinjer för bebyggelse och miljö

Författare
Ingrid Persson
(Utarbetad av Ingrid Persson i samarbete med Lars-Erik Karlsson och Thomas Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Byggnadsnämnden 1983 Sverige, Karlskrona 34 sidor. : ill.