Karlslund 2:1 - arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Karlslund 2:1, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Författare
Fredrik Engman
(Rapport, foto och ritningar: Fredrik Engman och Christoffer Samuelsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2009 Sverige, Jönköping [13] sidor. : ill.