Kartering av skyddsvärda ädlalövträd med höga naturvärden-i drumlinområdet i Västernärke, Örebro län

Författare
Henrik Josefsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 2007 Sverige 40