Kartläggarna - naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det industriella genombrottets Sverige 1870-1914 = The growth and application of science in Sweden in the early industrial era, 1870-1914

Författare
Gunnar Eriksson
(Gunnar Eriksson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå univ.-bibl., Nyheterna 1978 Sverige, Umeå, Umeå 230 sidor. 24 cm