Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - mikroprofil nötkreatur

Författare
Mats Lindblad
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 39 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 43 sidor. diagr., tab.
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 41 sidor. : diagr., tab.