Karvas juoma - valikoima teoksista

Författare
Mirjam. Tuominen
(Mirjam Tuominen toimittanut Tuva Korsström suomentanut Harry Forsblom.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1992 Finland, Porvoo, Helsinki, Juva 426 sidor. 21 cm. 951-0-17554-4